Regulamin Newslettera

BeWell

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi Newslettera – gazetki elektronicznej (wysyłanej w formie listu elektronicznego – e-mail) a wydawanej przez wydawcę Newslettera (dalej: BeWell).
 2. Dane wydawcy Newslettera są następujące:

BeWell KATARZYNA MAURICZ

 1. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin, NIP: 8513120937, REGON: 366286079
 2. BeWell informuje, iż Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Newsletter jest całkowicie bezpłatny i dostępny dla wszystkich osób, o ile osoby wyrażą chęć jego otrzymywania na zasadach określonych w Niniejszym Regulaminie.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów szkoleniowych BeWell, w tym informacje o nowych szkoleniach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące BeWell oraz oferowanych przez nią produktów lub usług, w tym opinie, materiały prasowe i inne, jak również linki do stron firmy BeWell lub do zaprzyjaźnionych partnerów BeWell.
 5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 6. Newsletter będzie wysyłany do Użytkowników z adresu wydawcy Newslettera tj.: newsletter@b-well.pl.
 7. Każdy Newsletter zawiera:
 1. informację o BeWell będącym wydawcą Newslettera, w tym jego danych kontaktowych i teleadresowych;
 2. wypełnione pole z informacjami od BeWell, o których mowa w pkt 4 niniejszego Regulaminu, a stanowiące treść Newslettera,
 3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter,
 4. odesłanie do niniejszego Regulaminu.
  1. W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik powinien:
 5. dokonać zamówienia usługi Newslettera, poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie b-well.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
 6. zaakceptować niniejszy Regulamin, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu elektronicznym,
 7. aktywować przycisk „Zamawiam”,
 8. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
 9. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez BeWell na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
  1. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w pkt. 9 lit. d) powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
  2. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, może zrezygnować z usługi Newslettera. W tym celu użytkownik usługi może kliknąć na odpowiedni link umieszczony w stopce każdego wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się lub napisać bezpośrednio do BeWell na adres poczty elektronicznej newsletter@b-well.pl.
  3. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newslettera. W tym celu, Użytkownik winien aktywować usługę ponownie, wykonując czynności opisane w pkt 8 niniejszego Regulaminu.
  4. BeWell zastrzega sobie prawo do:
 10. czasowego wyłączania usługi „Newsletter”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych,
 11. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.
  1. BeWell oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.
  2. BeWell oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.